קורס דיגיטלי במתנה

Group 26

שיעור 3

סיפור מקרה מהשטח

בשיעור זה אני משתפת בסיפור מקרה של לקוח ׳מוח מדויק׳ שהצליח לעבור ממוח נכון למוח מדויק.  כשיעור אחרון בסדרה זו, שירלי משתפת לראשונה את הפרטים אודות קורס ההמשך המאפשר לצלול לעומק השיטה.